Projekt Centrum Szkoleniowego OSP w Przelewicach 5 lipiec 2022

Realizacja historycznego projektu modernizacji Remizy OSP Przelewice jest zagrożony z winy urzędników i Wójta Gminy Przelewice. Opóźnienie w realizacji projektu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wynoszą cztery miesiące. Wszelkie działania Ewy Gąsiorowskiej Nawój i Kustosza Olgierda Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego , dzięki działaniu urzędników i Wójta Gminy  może być nie zrealizowany i pieniądze        1 250 000 będą do zwrotu.