Mały Strażak V edycja dla OSP Przelewice – WFOŚ i GW / KW PSP w Szczecinie 05.09.2022 Maszewo

W ramach V edycji Małego Strażaka OSP Przelewice otrzymało dofinansowanie 10000 + 2000 wkładu Gminy Przelewice = 12000. Zakupimy dodatkowo dwa mundury specjalne piaskowe , jeden  mundur piaskowy koszarowy ,dwa hełmy , wodery wodne ,drabina dwu segmentowa.