VII Spotkanie I Ty możesz zostać Małym Strażakiem 11.09.2022

Kolejne spotkanie Społecznika I Ty możesz zostać Małym Strażakiem . Nauka musztry paradnej , przygotowanie do wojewódzkich Dni Pszczelarza i wojewódzkich dożynek .