Ćwiczenia w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przelewicach 19.04.2023

Dnia 19.04.2023 o godz.9.00 przeprowadzaliśmy szkolenie z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla kl.VIII .Tematem szkolenia było : 1.Przybycie na miejsce zdarzenia. 2.Rozpoznanie miejsca zdarzenia . 3 Dotarcie do poszkodowanego. 4. Postępowanie w zależności od miejsca zdarzenia i stan poszkodowanego . 5.Meldunek do kierującego działaniami ratowniczymi 6.Nauka stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa . O godzinie 9.30 szkolenie zostało przerwane długimi dzwonkami ,sygnalizującymi zagrożenie pożarowe ,duże zadymienie korytarzy .Pani Prezes Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przelewicach zarządziła ewakuacje całej szkoły. Została powiadomiona OSP w Przelewicach. Szkolący VIII klasę szybko podzielili zadania dla uczniów . Pięciu uczniów skierowaliśmy do pomocy w kierowaniu ewakuacji , kolejnych uczniów do uruchomienia hydrantów wewnętrznych celem likwidacji zagrożenia pożarowego. Przybywa OSP Przelewice , rozwija linie gaśniczą na pierwsze piętro , kontroluje pomieszczenia , jest informacja o pięciu poszkodowanych uczniach i uczennicach . Czterech uczniów klasy VIII wyprowadza na plac zbiórki cztery uczennice z lekkimi urazami . Jedna uczennica upadła podczas ewakuacji i potrzebuje większej pomocy . Uczniowie Klasy VIII wspólnie,przy pomocy strażaków OSP Przelewice przygotowują poszkodowaną uczennice do transportu dla Karetki Pogotowia. Uczniowie klasy VIII mogli bezpośrednio doświadczyć jakie występują trudności w gaszeniu pożaru w szkole , do czego służą hydranty wewnętrzne i jak można udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym. To były tylko ćwiczenia i ewakuacja szkoły . Pani Prezes NSP w Przelewicach może liczyć na swoje grono pedagogiczne i pracowników w razie zagrożenia. Dziękuje Zastępcy Naczelnika OSP Przelewice i strażakom za udział w ćwiczeniach.