Dzień Strażaka w OSP Przelewice z życzeniami i wizytą uczniów klasy I , II , III Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przelewicach 04.05.2023

Bardzo cieszą życzenia które są publikowane na wszystkich stronach internetowych a szczególnie na Facebooku z okazji DNIA STRAŻAKA. Bardzo dziękuje  wszystkim za życzenia :naszym szkołą z Terenu Gminy Przelewice ,Gminnemu Centrum Kultury  w Przelewicach , Panu Wójtowi Gminy Przelewice Mieczysławowi Mularczykowi z pracownikami  , Panu Przewodniczącemu Rady Gminy Przelewice Marianowi Świderskiemu z Radnymi  , naszym mieszkańcom . Strażacy z OSP i PSP każdego dnia przez 24 godziny czuwają nad bezpieczeństwem wszystkich mieszkańców , a w razie zagrożenia są gotowi do niesienia pomocy w dzień i w nocy. Pełniąc  przez 33 lata funkcje  Prezesa OSP Przelewice jestem dumny z naszej Jednostki z naszych strażaków od tych z Dziecięcej  Drużyny Pożarniczej , do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej . Każdego roku nasi strażacy biorą bezpośrednio udział w działaniach ratowniczych średnio 65 razy w różnych zagrożeniach wspólnie z P PSP w Pyrzycach. Takich  dni jest wiele kiedy odwiedzają naszą remizę dzieci i młodzież  ,kiedy dzieci z przedszkola i klas zerowych korzystają z naszego placu Floriana. Dzisiaj z okazji DNIA STRAŻAKA odwiedziła naszą remizę klasa I ,II .III Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przelewicach przynosząc własne opracowane kartki z życzeniami . Przyniesione  kartki z życzeniami mają większą wartość oceny naszej służby niż wnioski złożone o odznaczenia związkowe. Bardzo dziękuje Pani Dyrektor Szkoły Renacie Kozickiej ,Panią Nauczycielką : Annie Roman , Pani Weronice Dołgowskiej , Pani Marcie Bogusz. Życzenia od dzieci przyjęli Naczelnik OSP Przelewice Druh Mateusz Woźniak , Zastępca Naczelnika OSP Przelewice Druh Nawój Tomasz , dowódcy  którzy kierują bezpośrednio działaniami ratowniczymi Jednostki OSP Przelewice . Obrazy św.Floriana , odlew żeliwny,  Nauczycielką  wręczyli : Naczelnik OSP Przelewice Druh Mateusz Woźniak ,Kierowca i Strażak OSP Przelewice Druh Dolina Ryszard , Druh Łuk Andrzej pełniący już 50 lat służby w OSP Przelewice. Prezes OSP Przelewice  w pozycji na baczność wysłuchał z uczestnikami uroczystości z okazji DNIA STRAŻAKA – Hymn OSP Rycerze Floriana. Na zakończenie uroczystości Druhna Eliza Barnik dzieci poczęstowała słodkimi cukierkami . Dziękuję za udział w uroczystościach Druhom Jałkiewicz Mikołaj , Frużyński Michał , Lubecki Paweł , Cepa Piotr i Druhnie Depko Natalii. Życzenia z okazji DNIA STRAŻAKA przesłał Wicemarszałek Kustosz Olgierd.