Szczecin 9 maja 2023 odbyła się uroczystość 5-lecia powołania Kapituły Odznaki Zachodniopomorskiego Krzyża Świętego Floriana w Bazylice Archikatedralnej pw.  św. Jakuba Apostoła w Szczecinie. W uroczystości udział wzięli Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz , Komendant Wojewódzki PSP w Szczecinie nadbrygadier  Jarosław Tomczyk, Arcybiskup Metropolita  Szczecińsko Kamieńskiej Andrzej Dzięga. Delegacje z OSP i PSP z sztandarami z Województwa Zachodniopomorskiego. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. z okazji Dnia Strażaka, św. Floriana i otwarcie kaplicy św. Floriana w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła. Po mszy św. odbyła się odprawa, na której wręczono odznaczenia państwowe Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, odznaczenia w imieniu Prezydenta wręczył Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Odznaczono Srebrnym Krzyżem Św. Floriana Sztandar Jednostki OSP Przelewice. Odznaczono Srebrnym Krzyżem Św. Floriana Druha Prezesa OSP Przelewice Henryka Nawoja, Druha Andrzeja Łuka z OSP Przelewice, Druha Płocica Ryszard z OSP Jesionowo. Odznaczono Srebrnym Krzyżem Św. Floriana naszego mieszkańca m. Przelewice Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Kustosza Olgierda. Odznaczenia wręczali Komendant Wojewódzki PSP w Szczecinie Nadbrygadier Jarosław Tomczyk, Sekretarz Kapituły Krzyża Św. Floriana ks. kan. Waldemar Szczurowski, Arcybiskup Metropolita Szczecińsko Kamieński Andrzej Dzięga. Gratulacje wyróżnionym złożyła Wicestarosta Ewa Gąsiorowska Nawój wręczając wyróżniony piękne kwiaty, Komendant K P PSP w Pyrzycach mł. bryg. Robert Dębczak, Prezes OP Z OSP RP w Pyrzycach Druh Janusz Świercz, Kapelan Gminny ks. Przemysław Kryszczyński . Prezes OSP Przelewice Druh Henryk Nawój.