” BEZPIECZNIE I WESOŁO DZIEŃ DZIECKA W NASZYCH SOŁECTWACH” – ŻUKÓW 27.05.2023

Realizując projekt w Sołectwie Żuków 27.05.2023 – w godz.11.00 -16.00 „Bezpiecznie i Wesoło-Dzień Dziecka w Naszych Sołectwach „ zrealizowano wszystkie punkty zawarte w umowie ; Dzień Dziecka  zabawy taneczne ,konkursy rekreacyjne , udzielanie pierwszej pomocy -konkurs rodzinny Tata ,Mama ,Syn  ,Córka , prezentacja i znajomość defibrylatora konkurs rodzinny Tata ,Mama ,Syn  ,Córka , ćwiczenia i pokaz praktycznego zastosowania defibrylatora konkurs rodzinny Tata ,Mama ,Syn  ,Córka ,zachowanie się w razie znalezienia paczki  ,pakunku niewiadomego pochodzenia – konkurs wiedzy, Tata ,Mama ,Syn  ,Córka . Dla rodziców przybyłych z dziećmi konkurs cięcia plastra  , Tata ,Mama . W konkursie udział wziął Wójt Gminy Przelewice Mularczyk Mieczysław ,Sołtys Sołectwa Żuków Ewa Połczyńska. Miejscem spotkania było boisko Orlik w Żukowie . W spotkaniu uczestniczyło 180 osób , w tym KGW ISKRA w Żukowie  , animator LOCZEK  , strażacy z OSP Przelewice.