Obchody 75 lecia działalności OSP Przelewice .Wspólne ćwiczenia strażaków i młodzieży strażackiej z partnerskich OSP z Przelewic i Woldegk 30.09.2023

                                                                                                  Sprawozdanie z uroczystości „75 lecie OSP Przelewice i  60 Lecie OSP Płońsko”                                                                                                                                      Sobotni poranek duży ruch przed Remizą OSP Przelewice , ostatnie szlify w remizie, samochód ratowniczo gaśniczy przygotowany do podniesienia Flagi Rzeczpospolitej Polski , poczet sztandarowy ćwiczy krok i zwroty ,pełna mobilizacja ,przybywają najmłodsi z Dziecięcej Drużyny Pożarniczej  z Przelewic i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej  z Przelewic i Płońska. Zbliża się godz.9.00 Dowódca uroczystości Druh Nawój Marcin ustawia jednostki do przemarsz przybyłe na uroczystość w kolejności Jednostki OSP Przelewice ze sztandarem ,OSP Płońsko , OSP Lubiatowo ze sztandarem  , OSP Lipiany , Niemiecka Straż Pożarna z Woldegk , Niemiecka Johanniter Befreuunjszyj z Mildenitz. Przybywają kolejni ważni goście naszej uroczystości Wojewódzki Duszpasterz OSP ks .kano. Waldemar Szczurowski ,Kapelan Powiatowy OSP ks. Piotr Satkowski , Kapelan Gminny OSP Przemysław  Kryszczyński. Delegacja Kapelanów w asyście Prezesa OSP Przelewice Druha Henryka Nawoja w asyście  najmłodszych członków DDP z Przelewic  udają się na cmentarz żeby oddać honory i zapalić znicz na grobie św pamięci ks.kanon.Romana Dutko Kapelana Powiatowego  św. pamięci Druhów Mirosława Frużyńskiegi i Filipiaka Franciszka /BOLO/ . W kolumnie marszowej ruszamy z pod remizy , ulicą główną w Przelewicach do Kościoła Parafialnego w Przelewicach. Punktualnie o godz.10.00 rozpoczyna się msza święta pod przewodnictwem  Kapelana Gminnego ks.Przemysława Kryszczyńskieg w asyście ks. Kano. Duszpasterz Wojewódzki OSP Waldemar Szczurowski , Kapelana Powiatowego ks.Piotra Satkowskiego. Pięknie odbywa się wprowadzenie sztandarów i Relikwii  Św. Floriana na mszę świętą. Po mszy świętej w kolumnie marszowej pod dowództwem Druha Marcina Nawoja udajemy się na plac Folwarczny gdzie odbędą się główne uroczystości. Na placu Folwarku ustawiony jest poczet flagowy w składzie Druhowie Nawój Tomasz z OSP Przelewice , Cepa Grzegorz  z OSP Płońsko , Cepa Piotr z OSP Płońsko , poczet sztandarowy z Druhami  Barnik Dawid z OSP Przelewice Dolina Ryszard z OSP Przelewice , Jałkiewicz Mikołaj z OSP Przelewice ,Jednostki z Terenu Gminy Przelewice i Straży Pożarnej z Niemiec. Uroczystość prowadzi spiker uroczystości Druh Wójtowicz Janusz z OSP Przelewice. Druh  Wójtowicz Janusz  zabiera głos : dzisiaj obchodzimy  75 Lecie  działalności OSP Przelewice i 60 Lecie działalności OSP Płońsko. Uczcijmy chwilą  ciszy wszystkich strażaków którzy odeszli na wieczną wachtę.Za chwilę dowódca uroczystości Druh Marcin Nawój złoży meldunek o gotowości pododdziałów OSP do uroczystego apelu Prezesowi O P Z OSP RP w  Pyrzycach Druhowi Januszowi Świercz. Pada komenda : pododdziały baczność! pododdziały na prawo patrz .Słychać / Marsz Generalski/ który puszcza Druh Leszek Jonczak z OSP Przelewice. Podchodzi na 3 kroki od przedstawiciela OP ZOSP RP w Pyrzycach  i salutuje. Druhu  prezesie, dowódca uroczystości druh Marcin Nawój melduje  gotowość jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  do uroczystego apelu z okazji obchodów 75-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Przelewicach i 60-lecia  działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Płońsku. Po meldunku następuje przywitanie się z Prezesem O P Z OSP RP w Pyrzycach Druhem Januszem Świerczem. Następnie wraca na front szyku i wydaje komendę: Pododdziały baczność! Spocznij!, kolejny meldunek .Pododdziały baczność! Na prawo patrz! Poczet flagowy baczność! Do podniesienia flagi państwowej marsz – słychać muzykę  / Słuchajmy wszyscy / maszt flagowy znajduje się na maszcie  oświetleniowym samochodu ratowniczo gaśniczym Mercedes .Dowódca uroczystości  : Z okazji obchodów 75-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Przelewicach i 60-lecia działalności  Ochotniczej Straży Pożarnej w Płońsku flagę państwową podnieść!  HYMN RZECZPOSPOLITEJ POLSKI. Po podniesieniu flagi. Pododdziały baczność!  Pododdziały spocznij! Następuje przywitanie gości przez Prezesa OSP Przelewice Druha Henryka Nawoja , Prezesa OSP Płońsko Druha Pokorskiego Bogusława1.Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierda Kustosz 2.Starostę Powiatu Pyrzyckiego – Ewa Gąsiorowska Nawój 3.Wójta Gminy Przelewice – Mieczysława Mularczyka 4.Skarbnika Gminy Przelewice -Agnieszka Kozanka Lipka 5.Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie – st.bryg.Marek Popławski  6.Komendanta Powiatowego PSP w Pyrzycach – mł. bryg. Roberta Dębczaka 7. Członka Zarządu O W Z OSP RP w Szczecinie , Prezesa Oddziału   OSP RP w  Pyrzycach  – Druha Janusza  Świercza.8.Dowódcę  5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie – płk. Wojciecha  Rudnikowicza.9.Regionalne Lasy Państwowe w Szczecinie Oddział Choszczno Owczarczak Marek.10.Duspasterza Wojewódzkiego OSP – ks. kan. Waldemara Szczurowskiego. 11. Powiatowego Kapelana OSP ks.  Piotra Szatkowskiego. 12.Gminnego Kapelana OSP – ks. Przemysława Kryszczyńskiego.13.Członeka Kapituły Krzyża św. Floriana -st. bryg. Kazimierz Lesisz.14.Przewodniczący Rady Gminy w Przelewicach – Marian Świderski .15.Firmę Ha-Con Barlinek – Magdalenę Fabisiak , Magdalena Skwara.16.Właściciel Zakładu Ślusarskiego w Barlinku -Andrzeja Bartnickiego.17.Właścicielkę Firmy Spożywczej – Woźniak Beatę.18. Radną Rady Gminy w Przelewicach – Agnieszka Czagała.19. Radną Rady Gminy w Przelewicach – Anna Benka. 20. Prezesa OSP Lubiatowo z Jednostką – Druha Skawińskiego Lecha.21. Prezesa OSP Jesionowo  z Jednostką – Druha Waldemara Wiśniewskiego.22.Prezesa OSP Lipiany z Jednostką – Druha Zygmunta Ziajkę .23. Komendanta Straży Pożarnej z Woldegk z Jednostką – Franka Thudego 24.Niemiecka Jednostka Johanniter  -Frank Israel. Zarys historyczny Jednostki OSP Przelewice przedstawił Druh Prezes Henryk Nawój. Zarys historyczny Jednostki OSP Płońsko  przedstawia Druh Prezes Bogusław Pokorski. Następuje dekoracja odznaczeniami :       ZŁOTY MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” 1.Druhna Ewa Gąsiorowska Nawój 2.Druh Ryszard Dolina 3.Frank Izrael Johanniter  Mildenitz  4.Peter Möbius Komendant Emeryt Straży z Woldegk    SREBRNY MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”1.Druh Woźniak Mateusz 2.Frank Thude  Komendant Straży Pożarnej z Woldegk3.Peggy Azmann Straż Pożarna z Woldegk 4.Stefan Azmann Straż Pożarna z Woldegk                                         BRĄZOWY MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”1.Druh Bil Daniel 2.Druh Bil  Patryk 3.Druhna Martyna Łanczkowsk 4.Druhna Patrycja Daniel 5.Druh Marcin Woźniak. ODZNAKA „STRAŻAK WZOROWY ”1.Druh Lubecki Paweł  2.Druh Niedziela Marcin  3.Druh  Oszczygieł Mateusz  4.Druh Pokorski Bogusław .Odznaczenia wręczył Członek O W Z OSPRP w Szczecinie Prezes O P Z OSP RP w Pyrzycach Druh Janusz Świercz w  asyście Zastępcy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego  PSP w Szczecinie  st. bryg.Marka Popławskiego   , Komendanta Powiatowego PSP w Pyrzycach  mł. bryg. Roberta Dębczaka ,Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Kustosza , Dowódcę 5 Pułku płk. Wojciecha Rudnikowskiego ,Starosty Powiatu Pyrzyckiego Ewy Gąsiorowskiej Nawój ,Wójta Gminy Przelewice Mieczysława Mularczyka . Najważniejsze odznaczenia strażackie: KRZYŻ ŚWIĘTEGO FLORIANA: 1. st.kpt.Kuliś Eugeniusz – Złoty krzyż św. Floriana emerytowany Komendant PSP w Pyrzycach 2.płk.Wojciech Rudnikowicz – Srebrny krzyż św. Floriana Dowódca 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie , odznaczenia wręczyli: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Kustosza Olgierda Członka Kapituły Św.Floriana st.bryg.Kazimierz Lesicz , Duspasterz Wojewódzki OSP ks.kano.Waldemar Szczurowski .Wystąpienia gości 1.Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgier Kustosz 2.Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta PSP w Szczecinie st.bryg.Marek Popławski 3.Prezes OSP Lipiany Druh Zygmund Ziajka 4.Prezes OSP Lubiatowo Druh Lech Skawiński 5.Prezes O P Z OSP RP w Pyrzycach Druh Janusz Świercz 6.Starosta Powiatu Pyrzyckiego Ewa Gąsiorowska Nawój 7.Komendant Straży Pożarnej w Woldegk Frank Thude , Frank Izrael .Kończy się pierwsza część uroczystości , następuje przemarsz do GCK w Przelewicach. Poczęstunek dla przybyłych strażaków i gości. Kolejne odznaczenia i podziękowania :                                                                                               ODZNACZENIA ZA WYSŁUGĘ LAT OSP PRZELEWICE :1.ŁUK ANDRZEJ   50 lat.  2.NAWÓJ HENRYK 45 lat  3.FRĄCZAK LESZEK 45 lat 4.DOLINA RYSZARD    40 lat  5.WÓJTOWICZ JANUSZ  30 lat 6.NAWÓJ MARCIN 30 lat  7.CEPA PIOTR   25 lat  8.NAWÓJ TOMASZ 25 lat  9.FRUŻYŃSKI MAREK 25 lat 10.FRUŻYŃSKI MICHAŁ 25 lat 11.WOŹNIAK MATEUSZ 20 lat  12.WONIAK MARCIN   20 lat 13.BIL DANIEL 20 lat 14.BIL PATRYK 20 lat 15.DANIEL PATRYCJA  15 lat  16.LUBECKI PAWEŁ 15 lat 17.GĄSIOROWSKA HENRYKA 15 lat 18.EWA GĄSIOROWSKA NAWÓJ 15 lat  19.MILCZARSKA IRENA 15  lat  20.NIEDZIELA MARCIN 15 lat  ODZNACZENIA ZA WYSŁUGĘ LAT OSP PŁOŃSKO :1.CEPA GRZEGORZ   40 lat 2.CEPA KRZYSZTOF 25 lat 3.JABŁOŃSKI ŁUKASZ 25 lat 4.JAŁOSZYŃSKI KRZYSZTOF 25 lat  5.JAKUBCZYK KRZYSZTOF 25 lat  6.POKORSKI BOGUSŁAW  20 lat   ODZNAKA ZŁOTA MDP PRZELEWICE:1.Szpałka Dawid 2.Szpałka Patrycja 3.Frużyńska Nikola 4.Wilkowski Kacper 5.Kanturski Nikodem  6.Jakubowska Anna 7.Barnik Eliza  8.Zgierska Kinga            ODZNAKA BRĄZOWA MDP PŁOŃSKO:1.LASOTA KRZYSZTOF  2.CZECHOWSKI BŁAŻEJ  3.GRZYWACZ OLIWIER  4.WIŚNIEWSKI TOMASZ 5.GÓRNIAK MAURYCY  6.NIEWIADOMSKI STEFAN      7.GĄSIOROWSKI BARTOSZ  8.GĄSIOROWSKA JULIA 9.LASOTA ANNA 10.LASOTALIDIA 11.MERKSA OKTAWIA 12.NAWÓJ PIOTR 13.STANKIEWICZ JULIA. STATUETKI Z OKAZJI 75 LECIA DZIAŁALNOŚCI OSP PRZELEWICE : 1.Frank Thude 2.Frank Israe  3.Möbius Peter  4.Stefan Aßmann  5.Peggy Aßmann  6.Spałka Artur 7.Spałka Anna  8.Zych Kacper  9.Mieczysław Mularczyk 10.Agnieszka Kazanka Lipka 11.Paulina Bil 12.Pękalska Alicja 13.Oszczygieł Mateusz 14.Joanna Dawid Barnik 15.Frużyński Michał 16.Dolina Ryszard 17.Kustosz Damian 18.Woźniak Marcin  19.Łuk Andrzej 20.Jonczak Leszek  21.Weronika Patryk Bil 22.Daniel Bil 23.Mateusz Woźniak 24.Wójtowicz Janusz 25.Nawój Tomasz 26.Beata Woźniak 27.Olgierd Kustosz 28.Ireneusz Jung 29.Gąsiorowska Henryka 30.Robert Furmański 31.Ewa Gąsiorowska Nawój 32.Nawój Marcin 33.Pokorski Bogusław 34.Cepa Grzegorz 35.Cepa Piotr 36.Zygmund Ziajka 37.Świderski Marian 38.Firma  Ha-Con w Barlinku 39.Dariusz Potyra 40.Andrzej Bartnicki   UPOMINKI OKOLICZNOŚCIOWE DLA GOŚCI ZAPROSZONYCH :  1.Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego -Kustosz Olgierd  2.Zastępca Komendant Zachodniopomorski PSP  – st. bryg. Popławski Marek  3.Dowódca 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie -płk. Wojciech Rudnikowicz 4.Kapituła Świętego Floriana ks.kano.Waldemar Szczurowski st.bryg.Kazimierz Lesisz  5.Komendant Powiatowy PSP w Pyrzycach – mł. bryg. Robert Dębczak 6.Prezes Powiatowy OSP RP w Pyrzycach – Druh Janusz Świercz  7.Kapelan Powiatowy ks.Piotr Szatkowski i Kapelan Gminny OSP Przemysław Kryszczyński 8.Andrzej Bartnicki – właściciel Zakładu Ślusarskiego z Barlinka 9. Wójt Gminy Przelewice Mularczyk Przemysław 10.Magdalena Fabisiak Magdalena Skwara – Firma Ha-Con Barline  KOSZULKI OKOLICZNOŚCIOWE POLSKO NIEMIECKIE z programu INTERREG Wspólne ćwiczenia strazaków i młodzieży partnerskich OSP z Przelewic i Woldegk . Straż pożarna z Woldegk – 10 szt, OSP Przelewice  -20 szt.        MEDALE  OKOLICNOŚCIOWE Z OKAZJI 75 LECIA DZIAŁALNOŚCI OSP PRZELEWICE przyznane DDP i MDP Przelewice i Płońsko. O godz.15.00 przemieszczamy się na plac Floriana w celu przeprowadzenia WSPÓLNE ĆWICZENIA STRAŻAKÓW I MŁODZIEŻY PARTNERSKICH OSP Z PRZELEWIC I WOLDEGK” Ćwiczenie nr.1 z ratownictwa technicznego : Kierowca samochodu z Woldegk ,Dowódca z OSP Przelewice ,dwuch ratowników z Woldeg ,dwuch ratowników z OSP Przelewice zadanie uwolnienie poszkodowanego w wypadku drogowym. Ćwiczenie nr.2 z ratownictwa technicznego Kierowca samochodu z OSP Przelewice  ,Dowódca z Woldegk ,dwuch ratowników z Woldeg ,dwuch ratowników z OSP Przelewice zadanie uwolnienie poszkodowanego w wypadku drogowym. Ćwiczenie nr.3 wspólna prezentacja udzielania pierwszej pomocy poszkodowanego podczas upadku z wysokości ,użycie defibrylatora AED. Ćwiczenia oceniali Prezes OSP Przelewice Druh Henryk Nawój ,Komendant Straży Pożarnej z Woldegk. Po ćwiczeniach udajemy się na wspólne spotkanie integracyjne na plac przed GCK w Przelewicach ,wspominamy ostatnie lata współpracy , współpracy bardzo pozytywnej.Dziękuje wszystkim za przygotowanie tej uroczystości

Prezes OSP Przelewice Druh Henryk Nawój

                                                                                                                                                                                                                                                          Przelewice 30.09.2023