Władze

Zarząd OSP Przelewice

Prezes Zarządu OSP
Druh Nawój Henryk

Wiceprezes Zarządu OSP
Druh Wójtowicz Janusz

Naczelnik JOT OSP
Druh Woźniak Mateusz

Zastępca Naczelnika JOT
Druh Nawój Tomasz

Sekretarz OSP Przelewice
Druhna Duk Anna

Skarbnik OSP Przelewice
Druhna Łanczkowska Martyna

Członek Zarządu OSP
Druh Nawój Marcin

Członek Zarządu OSP
Druh Bil Daniel

Członek Zarządu OSP
Druh Łuk Andrzej

Komisja Rewizyjna OSP Przelewice

Przewodniczący K.R.
Druh Cepa Piotr

Sekretarz K.R.
Druh Woźniak Marcin

Członek K.R.
Druh Stasiaczyk Bogdan