Ostatnia droga mł.bryg.Tomasz Radecki Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Pyrzycach 25.11.2022

Dzisiaj o godz.13: 00 nasza jednostka z sztandarem wzięła udział w ostatniej drodze na wieczną służbę zmarłego św.pamięci Tomasza . Tomasz Radecki urodził się 4 marca 1982 r. w Pyrzycach. Służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 2001 r., jako słuchacz Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, którą ukończył w roku 2003. Od tamtej pory do chwili śmierci związany z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach, gdzie w kolejnych latach zdobywał doświadczenie na różnych stanowiskach, począwszy od starszego ratownika w tutejszej Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej. Przez większość kariery zawodowej związany był z wydziałem operacyjno – szkoleniowym, gdzie pełnił służbę m.in. na stanowiskach dyżurnego operacyjnego powiatu oraz naczelnika wydziału do spraw operacyjno – szkoleniowych. W 2015 r. ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi. Odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej, Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa i Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. W czerwcu 2019 roku powołany został na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach.