Drugi dzień wycieczki 02.08.2023 DDP i MDP Przelewice do Gdańska -realizując program KG PSP z Warszawie. Wizyta w KM PSP Gdańsk JRG nr.1 Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego.

Dzisiaj odwiedzamy JRG nr.1 w Gdańsku ,wita nas zastępca JRG nr.1 asp.sztab. Rafał Juszczyk .Mamy możliwość poznania sprzętu  ratownictwa technicznego , samochodów ratowniczo gaśniczych. Strażacy prezentują swoje umiejętności ratownicze , po raz pierwszy demonstrują nam gaszenie samochodu elektrycznego z urządzenia które sami opatentowali . W boksach garażowych oglądamy samochody ratowniczo gaśnicze w tym kłada strażackiego.na zakończenie wizytujemy plac KW PSP w Gdańsku gdzie mieści się muzeum pożarnictwa.Po dwóch godzinach dziękujemy Zastępcy Dowódcy JRG.nr1 pięknym odlewem  Św.Floriana z dedykacją .Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego jest częścią Wojewódzkiej Brygady Odwodowej, która stanowi Centralny Odwód Operacyjny. Grupa przeznaczona jest do usuwania skutków wypadków głównie w komunikacji drogowej oraz w infrastrukturze komunalnej. Samochody ratownictwa technicznego wyposażone są w specjalistyczny sprzęt m.in. nożyce hydrauliczne do cięcia karoserii samochodów, rozpieraki hydrauliczne, poduszki pneumatyczne wysoko i niskociśnieniowe do podnoszenia pojazdów. Grupę tworzy Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 w Gdańsku Wrzeszczu.Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego wykonuje zadania :- utrzymanie stałej gotowości do prowadzenia działań ratowniczych,- podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia i likwidacji:
– awarii, wypadków i katastrof technicznych,
– wypadków i awarii komunikacyjnych,
– zdarzeń wymagających stosowania sprzętu specjalistycznego ratownictwa technicznego.
– oznakowanie i zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
– uwalnianie i ewakuację zagrożonych osób i zwierząt,
– wykonywanie przejść i dojść do poszkodowanych, w tym
– usuwanie przeszkód naturalnych i sztucznych,
– oświetlenie terenu działań.
Ponadto Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego, zaangażowana w akcjach ratownictwa drogowego ma za zadanie:
– kierowanie i organizację akcji,
– udzielanie pomocy poszkodowanym,
– uwolnienie zakleszczonych,
– likwidowanie zatorów i przeszkód terenowych,
– oświetlenie terenu akcji,
– zasilanie urządzeń energią elektryczną,
– usuwanie wraków zagrażających bezpieczeństwu ruchu,
– podejmowanie decyzji o pracach wyburzeniowych,
– wstrzymaniu ruchu w komunikacji drogowej,- zabezpieczenie logistyczne akcji.